Case Competition

Hvordan skabes en stærk international branding af Danmarks Outdoor Hovedstad

Hvordan kan man udvikle en international markedsføringsstrategi, der kan lave en stærk branding af  Danmarks Outdoor Hovedstad Silkeborg. Det var udgangspunktet for 'Case Competition'. En opgave stillet af Outdoor Institute til en gruppe studerende på Institut for Kommunikation og Kultur på  Aarhus Universitet.

Fem kreative, inspirerende og tankevækkende forslag til markedsføringsstrategier blev præsenteret for medarbejdere i Outdoor Institute - som efterfølgende har fået præsentationer og rapporter overdraget.

Udgangspunkt for casen var Silkeborg Kommunes beslutning i 2017 om at brande sig som 'Danmarks Outdoor Hovedstad'. Blandt andet med det formål at kunne tiltrække flere turister til byen. Titlen som Danmarks Outdoor Hovedstad er siden vokset og står ret stærkt i silkeborgensernes bevidsthed.

Det helt store spørgsmål er dog, om brandet også kan bruges på et internationalt plan. Især set i lyset af, at mange turister – også fra udlandet – rejser mere og mere efter natur- og udendørsoplevelser.

Anbefalinger til markedsføring

De studerende kom med en række anbefalinger til markedsføring af Danmarks Outdoor Hovedstad.

  • Prioriter at få udviklet én samlet indgang/hjemmeside til Danmarks Outdoor Hovedstad, der kan fungerer som portal til tilbud under brandet.
  • Hjemmesider bør vær 'geolokale' med automatisk identificering af sprog hos brugere.
  • Lav internationale kampagner til sociale medier og anvend tagget #outdoorcapital eller tilsvarende.
  • Markedsfør til segmentet 'Dual Income, no Kids' - og segmentet de 30 til 50 årige.
  • Overvej markedsføring rettet mod det asiatiske marked, hvor der pt. er stort fokus på den nordiske tilgang til outdoor.

 

Case beskrivelse

De studerende arbejdede ud fra følgende spørgsmål: 

  • Hvilke lande/målgrupper skal markedsføringen fokusere på? (I forhold til at styrke den bæredygtige udvikling af Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad)?
  • Hvilke medie- og mediemarkedsføringsstrategier er  relevante for denne målgruppe?
  • Hvad kunne kommunikationen/markedsføringen om Danmarks Outdoor Hovedstad omfatte?
case_competition_studerende