Diplomuddannelse i Outdoor

Styrk sundhed, velfærd og vækst med
diplomuddannelsen i outdoor

Brug naturen som ressource til at kvalificere dit udviklingsarbejde på velfærdsområdet

Erfaringer viser allerede, at et øget fokus på brugen af naturen og outdoor kan løse en række samfundsproblematikker som fx manglende trivsel og højt sygefravær.

Brugen af naturen og outdoor kan øge sundhed og livskvalitet for den enkelte borger og medarbejder i en virksomhed, ung såvel som gammel, og kan bidrage positivt til løsning af kerneopgaven på de forskellige velfærdstilbud i kommunalforvaltningen og i private virksomheder i de kommende år.

Diplomuddannelsen i outdoor er skræddersyet til dig, som arbejder med at implementere outdoor i din virksomhed, eller dig, der arbejder i en forvaltning, hvor I ønsker at sætte øget fokus på velfærdsområdet gennem nye veje.

Uddannelsen giver dig en uvurderlig ”værktøjskasse”, som du dels kan bruge i din fremtidige karriere, dels til at skabe resultater i processen med at udvikle outdoorområdet.

Med uddannelsen kan du altså både varetage udviklingen og koordineringen af din virksomheds, organisations eller kommunes outdoor- og naturindsats.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i din og dine medstuderendes dagligdag, så du lærer hvordan du kan bruge teorien direkte i dit arbejde.

Dania - Diplom

Tilmelding til første modul

Første udbudte modul er forretningsforståelse. På modulet tager vi udgangspunkt i den nyeste forskning inden for outdoorområdet – med særlig fokus på at styrke velfærd, sundhed og trivsel for både medarbejdere, men også børn, unge og ældre.

Den nye diplomuddannelse i Outdoor er baseret på et stærkt samarbejde mellem Dania og Outdoor Institute

Et stærkt samarbejde

Erhvervsakademiet Dania og Outdoor Institute har indgået et samarbejde, hvor Outdoor Institutes undervisere vil inspirere og undervise de studerende og invitere andre ressourcepersoner fra et felt i rivende udvikling ind i forløbet.

Diplomuddannelsen giver de studerende de uddannelsesmæssige kompetencer, som kræves for at indtænke brugen af naturen som aktiv ift. egen kerneopgave/forretning.

I uddannelsen deles relevant viden om, hvordan naturen kan skabe trivsel for virksomhedernes medarbejdere og kunder, for kommunens borgere i fx velfærdsforvaltningen og for andre der udvikler outdoortilbud til kultur- og fritidssektoren.

Tilmelding

Opstart
Første modul i forretningsforståelse starter op d. 1. marts 2023

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist er d. 15. januar 2023.

Pris
Pris: 11.300 kr

Mødedatoer:
01.03 + 08.03 + 16.03 + 23.03 + 28.03 + 12.04

Eksamen:
Mundtlig med udgangspunkt i et skriftligt projekt (10 sider).

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Diplomuddannelse i Outdoor

Et tilbud til dig, som arbejder med at implementere outdoor i virksomheder, organisationer og forvaltninger.

Trivsel med outdoor

Trivselspakker til virksomheder med outdoor styrker medarbejderes mentale, fysiske og sociale sundhed.