Diplomuddannelse i Outdoor

Styrk sundhed, velfærd og vækst med
diplomuddannelsen i outdoor

Brug naturen som ressource til at kvalificere dit udviklingsarbejde på velfærdsområdet

Erfaringer viser allerede, at et øget fokus på brugen af naturen og outdoor kan løse en række samfundsproblematikker som fx manglende trivsel og højt sygefravær.

Brugen af naturen og outdoor kan øge sundhed og livskvalitet for den enkelte borger og medarbejder i en virksomhed, ung såvel som gammel, og kan bidrage positivt til løsning af kerneopgaven på de forskellige velfærdstilbud i kommunalforvaltningen og i private virksomheder i de kommende år.

Diplomuddannelsen i outdoor er skræddersyet til dig, som arbejder med at implementere outdoor i din virksomhed, eller dig, der arbejder i en forvaltning, hvor I ønsker at sætte øget fokus på velfærdsområdet gennem nye veje.

Uddannelsen giver dig en uvurderlig ”værktøjskasse”, som du dels kan bruge i din fremtidige karriere, dels til at skabe resultater i processen med at udvikle outdoorområdet.

Med uddannelsen kan du altså både varetage udviklingen og koordineringen af din virksomheds, organisations eller kommunes outdoor- og naturindsats.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i din og dine medstuderendes dagligdag, så du lærer hvordan du kan bruge teorien direkte i dit arbejde.

Dania - Diplom

Tilmelding til første modul

Første udbudte modul er forretningsforståelse. På modulet tager vi udgangspunkt i den nyeste forskning inden for outdoorområdet – med særlig fokus på at styrke velfærd, sundhed og trivsel for både medarbejdere, men også børn, unge og ældre.

Den nye diplomuddannelse i Outdoor er baseret på et stærkt samarbejde mellem Dania og Outdoor Institute

Et stærkt samarbejde

Erhvervsakademiet Dania og Outdoor Institute har indgået et samarbejde, hvor Outdoor Institutes undervisere vil inspirere og undervise de studerende og invitere andre ressourcepersoner fra et felt i rivende udvikling ind i forløbet.

Diplomuddannelsen giver de studerende de uddannelsesmæssige kompetencer, som kræves for at indtænke brugen af naturen som aktiv ift. egen kerneopgave/forretning.

I uddannelsen deles relevant viden om, hvordan naturen kan skabe trivsel for virksomhedernes medarbejdere og kunder, for kommunens borgere i fx velfærdsforvaltningen og for andre der udvikler outdoortilbud til kultur- og fritidssektoren.

Tilmelding

Opstart
Første modul i forretningsforståelse starter op d. 1. marts 2023

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist er d. 15. januar 2023.

Pris
Pris: 11.300 kr

Mødedatoer:
01.03 + 08.03 + 16.03 + 23.03 + 28.03 + 12.04

Eksamen:
Mundtlig med udgangspunkt i et skriftligt projekt (10 sider).

Naturkræfter

Outdooraktiviteter der styrker mental, fysisk og social sundhed. Rehabiliteringstilbud for mennesker, der har haft kræft.

Skole i Naturen

Dybkær Special Skole undstøtter elever med særlige behov og deres undervisere.

Ud i det fri

Brug af outdooraktiviteter til at træne, styrke, fitness og balance. Et tilbud til mennesker med KOL, hjertesygdomme og diabetes.

I fortidens fodspor

Kulturoplevelser i naturen for borgere som har brug for at komme mere ud.

Danmarks Outdoor Festival

Arrangement til inspiration og videndeling for fagfolk, borgere og besøgende.

Outdoordag for alle

Outdoordag i socialafdelingen for borgere med særlige behov.

Natur på recept

Outdoor as treatment to improve
mental health, empowerment
and job readiness.