Fritid & Natur som indsatsområde i Silkeborg Kommune

Den masterplan, som er udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad er struktureret omkring tre indsatsområder; Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur. Hver indsatsområde har en række inititiativer.

 

Det er Outdoor Institutes rolle at bringe aktørerne på de 3 indsatsområder sammen om fælles, tværgående projekter samt bidrage med viden, inspiration og kompetencer.

 

Gennem indsatsområdet "Fritid & Natur" ønsker vi at understøtte det lokale fritidsliv og vores unikke natur, fordi meget af alt det, der giver mening og lykke for os mennesker, kan hentes der. Vi vil bruge naturen aktivt, men respektfuldt, fordi vi ønsker at give vores børn og børnebørn samme mulighed for at leve det gode outdoorliv.

"Fritid & Natur" som indsatsområdet består af følgende initiativer:

  • Virklund-modellen
  • Natur og bæredygtighed
  • Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023

De 3 initiativer

Virklund-modellen

I Virklund er det lykkedes lokale ildsjæle (i regi af Virklund Boldklub) at skabe en stærk lokal profil og fællesskab med udgangspunkt i outdoor. Outdoor Institute vil i samarbejde med Outdoorsekretariatet undersøge Virklund Outdoor som case og kortlægge strukturer og potentialer, der kan understøttes i andre lokalområder, der vil bruge outdoor som løftestang til øget attraktivitet, fællesskab mv. Kortlægningen kan Kultur- og Borgerservice efterfølgende bringe i spil i forbindelse med foreningsudvikling.

 

Natur og bæredygtighed

Silkeborg Kommune ejer 1000 hektar skov og mange hundrede kilometer vandløb, som er offentligt tilgængeligt. I samarbejde med Teknik og Miljø skal Outdoor Institute i 2023 udarbejde et projekt om brugen af den kommunalt ejede natur, så endnu flere bruger naturen, men det sker på en bæredygtig måde. Outdoorsekretariatet inviteres til at deltage i projektet, så der sikres sammenhæng til andre indsatser.

 

Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget vedtager årligt en Outdoorhandleplan, der er et værktøj til at understøtte ambitionerne i bl.a. Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoorhovedstad. Outdoor Institute vil her bidrage til realisering af handleplanerne ved at understøtte Outdoorsekretariatet i en række konkrete handlinger i Outdoorhandleplan 2022 og 2023.

soebad