Sådan arbejder vi

Baggrund

I 2017 tog den lokale turistorganisation sammen med Silkeborg Kommune initiativ til at udnævne Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. I forlængelse heraf blev Outdoor Institute etableret.

 

For ambitionen om at være Outdoorhovedstad stiller krav om at skabe værdi for alle interessenter og målgrupper, både lokalt, nationalt og internationalt. Outdoor Institute har derfor en afgørende rolle i denne ambition og vil styrke den vedvarende udvikling af Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoor Hovedstad.

 

Hos Outdoor Institute tror vi på en øget integration af uderummet i vores hverdagsliv, hvorfor vi gennem denne vision vil sikre bedre trivsel for den enkelte, øget sammenhængskraft i samfundet og bedre velfærd til flere mennesker. Dette ser vi skaber social og miljømæssig bæredygtighed og balance imellem benyttelse og beskyttelse af vores unikke natur.

Læs vores strategi her

Strategi

Hvis brugen af uderummet skal være med til at løfte vigtige samfundsproblematikker, er det nødvendigt at finde en stærk og selvstændig initiativtager, facilitator og brobygger, der kan samarbejde med de mange relevante aktører.

 

Derfor vil vi hos Outdoor Instituet gerne hjælpe med at skabe forbindelser mellem de mange forskellige aktører, der via outdoor vil styrke sundhed, velfærd og vækst. Vi er nemlig gode til at igangsætte, videndele og facilitere samarbejder, og ser også i den forbindelse, at jo flere og stærkere forbindelser, jo større bliver effekt af vores samlede indsats.

Direktør Heiko Buch-Illing og Projektleder Pelle Mortensen, drøfter Outdoor Institutes vision