Sådan arbejder vi

Baggrund

Den lokale turistorganisation tog sammen med Silkeborg Kommune initiativ til at udnævne Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad i 2017. I forlængelse heraf blev Outdoor Institute etableret.

Initiativet omkring Danmarks Outdoor Hovedstad var som udgangspunkt tænkt som branding- og produktudviklingsindsats. Kort efter udnævnelsen blev det dog klart, at mange borgere, virksomheder, organisationer og andre interessenter kunne identificere sig med outdoor og der derfor var potentiale til at udvikle en bred fælles identitet og kultur.

Det blev tydeligt for aktørgruppen, at outdoor kan være med til at styrke indsatsen på en lang række vigtige sundheds- og velfærdsrelaterede områder. Det stod også klar, at hvis outdoor - forstået som øget brug af uderum og natur - i fremtiden skal være med til at løfte disse vigtige samfundsproblematikker, så er det nødvendigt at etablere en stærk og selvstændig initiativtager, facilitator og brobygger, der kan samarbejde med de mange relevante aktører.

 

Outdoor Institute er etableret til at løfte præcist denne opgave. En etablering, der er sket med lokal og national opbakning samt med bred opbakning fra en række internationale interessenter.

Hvorfor

 

I Outdoor Institute tror vi på at en øget integration af natur og outdoor i vores hverdagsliv:

  • Vil sikre bedre trivsel for den enkelte, øget sammenhængkraft i samfundet og bedre velfærd til flere mennesker.
  • Giver økonomisk udbytte for kommune og erhverv, giver en skarp og interessant kommunal identitet og gør os til dansk og international first mover i koblingen af Outdoor og velfærd.
  • Skaber social og miljømæssig bæredygtighed og balance imellem benyttelse og beskyttelse af vores unikke natur.

Vision

Outdoor Institute vil være en førende national og international udviklings-
og videndelingsaktør, der gennem Outdoor styrker sundhed, livskvalitet, velfærd og vækst.

Læs hele strategien her

Hovedstrategi

Outdoor Institute ønsker at skabe synergi mellem Silkeborg Kommune og øvrige offentlige og private interessenter i form af samarbejder og partnerskaber, der skaber rum for innovation, udvikling, videndeling og forskning i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Det er Outdoor Institutes strategi at fremme værdiskabelsen af Outdoor ved at styrke udviklings-, videndelings- og forskningsinitiativer på tværs af sektorer og niveauer til gavn for alle målgrupper både lokalt, nationalt og internationalt.

Delstrategi

Outdoor Institute ønsker at…

  • Agere som udviklings- og videndelingscenter inden for Outdoor, der bidrager med udvikling, mediering og forankring af praksis- og forskningsrelateret viden i nye og eksisterende samarbejder og partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt.
  • Støtte op om udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad via koordinering og videndeling mellem relevante aktører på tværs af sektorer og niveauer og ekstern kommunikation/branding.
  • Assistere Silkeborg Kommune i at involvere og implementere Outdoor som vigtigt element i løsningen af velfærdsopgaverne.
  • Etablere en tænketank for dialog og samskabelse, der bl.a. fremmer værdiskabelsen af outdoor hos private og offentlige interessenter.
  • Skabe en bæredygtig økonomisk ramme for Outdoor Institutes virke.
  • Opbygge og kvalificere Outdoor Institutes organisation.

Direktør Heiko Buch-Illing og Projektleder Pelle Mortensen, drøfter Outdoor Institutes vision