Aflyst: Temadag: Hvordan kan vi sammen styrke værdiskabelsen af brugen af uderummet for borgerne og os selv?

Aflyst: Temadag: Hvordan kan vi sammen styrke værdiskabelsen af brugen af uderummet for borgerne og os selv?

 

Tidspunkt: Den 7. oktober fra kl. 12-16

Sted: Oslovej 2, 8600 Silkeborg (Ungdomsskolen)

Arrangør: Outdoor Institute

Deltagere: Ledende medarbejdere i Silkeborg Kommune

 

Der er solid videnskabelig belæg for, at det at færdes i uderummet kan medføre en række positive effekter af stor betydning for krop og sind. Det interessante spørgsmål er således ikke, om uderummet er gavnligt for os men snare, hvordan vi kan bruge det som ressource.

Hvordan kan naturen inkorporeres i udmøntningen af kommunale kerneopgaver? Hvordan kan medarbejderne i de forskellige forvaltningsenheder indtænke natur og sundhed i deres daglige virke? Og hvilke muligheder er der for samarbejdsinitiativer på tværs af forvaltningsområder?

Temadagen lægger op til inspiration og videndeling om ovenstående.

Tilmelding er gratis og foretages senest 24. september 2021Pelle@outdoorinstitute.dk. Angiv navn og arbejdssted.

For spørgsmål ring til Pelle, Outdoor Institute,  tlf.: 5458 1335

Program:

 

Ankomst og sandwich

Kl. 12.00 - 12.15

 

Velkomst og rammesætning ved Heiko Buch-Illing, direktør, Outdoor Institute

Kl.12.15 - 12.30

 

Key-notes

12.30 - 13.30

  1. Outdoor som ramme for en bedre verden” ved Simon Høegmark, PhD Syddansk Universitet.

Mental sundhed og bæredygtighed er nogle af de store globale og samfundsmæssige udfordringer vi står overfor lige nu. Hvorfor og hvordan kan brugen af naturen/uderummet være løsningen? Hvilken forskningsbaseret viden understøtter en mere naturbaseret tænkning og praksis, der kan hjælpe os med at leve/være mere regenerativt? Hvordan kan vi som ledere tage afsæt i det og skabe mere værdi?

  1. Hvordan kan man arbejde med outdoor-begrebet på tværs af fagligheder?” ved Ole Mygind, Projektchef SPARK-projekt (Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering, Klimatilpasning)

Den 3. sep. 2021 åbnede verdens første bypark i Aarhus, der både håndterer overskydende regnvand og inviterer borgerne til sundhedsfremmende samvær. Parken er et lysende eksempel på, hvordan det er muligt at sammentænke forskellige interesser og løsninger i et fælles projekt, på tværs af fagligheder og organisationer. Ole Mygind, projektleder på SPARK projektet, deler erfaringer fra parkens tilblivelse.

 

Work-shops

13.45 - 15.25

a) Rehabilitering i uderummet v. Anders Thomsen, Fysioterapeut, Cand. Scient. Idræt og Sundhed, Sundhedshuset, Silkeborg Kommune.

Et stort antal mennesker rammes hvert år af hjertesygdom, og mange borgere har efterfølgende behov for hjerterehabilitering. Normalt afvikles hjerterehabiliteringen indendørs i et klassiske træningsrum. Men i Silkeborg Kommune kan borgerne vælge at deltage i hjerterehabilitering som afvikles i naturen. Anders Thomsen er ansat fysioterapeut i Sundhedshuset. På workshoppen beretter Anders om deres erfaring med at flytte hjerterehabiliteringen ud i det fri.

 

b) Tværkommunalt samarbejde i ”Kingdom of Cycling” v. Peter Vestergarrd, Vejle kommune.

Peter Vestergaard giver os nogle eksempler på, hvordan det tværfaglige arbejde kan lade sig gøre. I øvrigt er Vejle kommune i fuld gang med at udvikle sin nye identitet som ”Kingdom of Cycling” ikke mindst fordi næste års Tour de France løb har placeret en etape i kommunen.

 

c) Under udarbejdelse.

 

Oplæg

Kl. 15.30 - 15-45

Igangværende og kommende Outdoorprojekter og -initiativer i Outdoorhovedstaden v. Ditte Stougaard Erlendsson, Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune.

 

Afslutning

Kl. 15.45 - 16.00

Opsamling, perspektivering og afslutning v. Heiko Buch-Illing, Outdoor Institute