Trivsel med outdoor

Styrk medarbejdertrivslen med brug
af naturen som ressource

Hvorfor natur? 

Forskning og praksiserfaring viser entydigt, at naturen har en positiv effekt på vores mentale, fysiske og sociale sundhed. Når vi færdes i naturen reduceres mængden af stresshormoner i kroppen, vi føler os empowered, og vores relationer til hinanden styrkes.

Hvorfor i din virksomhed?

Sammenhængen mellem medarbejdertrivslen og virksomhedens konkurrenceevne er veldokumenteret - jo bedre trivsel, desto bedre er jeres virksomhed rustet til at møde morgendagens udfordringer! ​

En konkurrencedygtig og attraktiv virksomhed er afhængig af medarbejdere som trives, både mentalt, fysisk og socialt. Her udgør naturen en virkningsfuld arena, hvori i effektivt kan styrke medarbejdernes trivsel og skabe grobund for udvikling.

Hent informationsmateriale om to af vores fire tilbud: Vidensdag og Firma-Outdoor.

Trivselpakker indgår i erhvervshandleplanen

Outdoor Institute, Silkeborg Business og Silkeborg Kommune samarbejder iht. erhvervshandleplanen om at tilbyde trivselspakker med outdoor til virksomheder, der kan være med til at styrke medarbejdernes sociale, fysiske og mentale sundhed.

Fire tilbud til jeres virksomhed

Vi har samlet vores tilbud i fire forskellige pakker, der alle har som omdrejningspunkt, at de styrker trivsel og sundhed ved brug af naturen.

fire-tilbud-trivsel-i-virksomeheder
healthcare og uderum
viden og outdoor

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Diplomuddannelse i Outdoor

Et tilbud til dig, som arbejder med at implementere outdoor i virksomheder, organisationer og forvaltninger.

Trivsel med outdoor

Trivselspakker til virksomheder med outdoor styrker medarbejderes mentale, fysiske og sociale sundhed.