Trivselspakker

Forbedring af medarbejdernes fysiske, mentale og sociale trivsel med målrettede outdoortilbud

Kajak, mountainbike, vandreture, yoga og bevægelse i naturen ... pakker med sammensætning af outdooraktiviteter til virksomheder.

For størstedelen af virksomhederne i Silkeborg Kommune handler Danmarks Outdoor Hovedstad om medarbejdernes trivsel, som både kan være fysisk, psykisk og social.

Derfor udvikler Outdoor Instituttet tre trivselspakker med fokus på fysisk, mental og social trivsel, som gør det nemt for virksomheder at bruge outdooraktiviteter som et tilbud til at styrke medarbejdernes trivsel.

Hver trivselspakke vil indeholde konkrete outdooraktiviteter samt viden om de positive effekter, der følger med outdoor. Trivselspakkerne vil blive udviklet i samarbejde med lokale underleverandører.

Projektholder

Outdoor Institute udvikler trivselspakkerne i tæt samarbejde med udbydere af outdoor - og med udgangspunkt i virksomhedernes kortlagte behov.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Diplomuddannelse i Outdoor

Et tilbud til dig, som arbejder med at implementere outdoor i virksomheder, organisationer og forvaltninger.