Viden & Vækst som indsatsområde i Silkeborg Kommune

Den masterplan, som er udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad er struktureret omkring tre indsatsområder; Velfærd, Viden & Vækst og Fritid & Natur. Hver indsatsområde har en række initiativer.

 

Det er Outdoor Institutes rolle at bringe aktørerne på de 3 indsatsområder sammen om fælles, tværgående projekter samt bidrage med viden, inspiration og kompetencer.

 

Ved indsatsområdet "Viden & Vækst" ønskes der at bruge positionen som Danmarks Outdoor Hovedstad, til at skabe viden og vækst, ved at forløse det store erhvervsmæssige potentiale, som Silkeborg Kommune rummer og derved bruge naturen som arena for produktion af ny viden på outdoorområdet.

"Viden & Vækst" som indsatsområdet består af følgende initiativer:

  • Beregning af samfundsøkonomiske effekter
  • Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder
  • Outdoor Hovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører
  • Projekt "Uderum og arbejdsliv"
  • Case Competition

De 5 initiativer

Beregning af samfundsøkonomiske effekter

Outdoor Institute vil afdække (sammen med relevante samarbejdspartnere) forskellige metoder til at beregne de samfundsøkonomiske effekter af at implementere mere outdoor i løsningen af de kommunale velfærdsopgaver. På baggrund her af vil Outdoor Institute undersøge, om det er muligt at udarbejde en decideret business case-skabelon, som Silkeborg Kommune kan benytte i det fremadrettede arbejde med outdoor på velfærdsområderne. Her vil projektet ”Natur på Recept” med fordel kunne benyttes som case.

 

Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder

Outdoor Institute vil løbende afholde inspirationsarrangementer for lokale virksomheder med henblik på at dele viden om bl.a. effekten af brugen af outdoor-initiativer i virksomheder og nye nationale og internationale kommercielle outdoortendenser. Inspirationsarrangementerne skal også omhandle bæredygtighed, hvor virksomhederne inspireres til at implementere flere bæredygtige tiltag. Her vil Outdoor Institute afholde minimum 2 arrangementer i hhv. 2022 og 2023

 

Outdoor Hovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører

Outdoor Institute vil agere som velkomstfunktion, når nationale og internationale kommercielle aktører (virksomheder, organisationer mv.) med interesse i ambitionerne i Danmarks Outdoor Hovedstad besøger Silkeborg Kommune. Som velkomstfunktion vil det være Outdoor Institutes opgave at skabe relationer og bygge bro, så nye makkerskaber kan bidrage til den fortsatte udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad. Velkomstfunktionen vil hertil være et godt udgangspunkt til at få øje på outdoorhovedstadens internationale fyrtårns-potentiale.

Projekt "Uderum og arbejdsliv"

Outdoor Institute vil udvikle et koncept for, hvordan uderummet kan blive en større ressource i arbejdsdagen, med henblik på at øge både mental sundhed og produktivitet blandt medarbejderne. Konceptet vil blive testet på 5 lokale SMV’ere, hvor Outdoor Institute gennem projektet vil opnå værdifuld erfaring omkring, hvordan uderummet kan benyttes som en ressource i arbejdsdagen i private virksomheder.

 

Case Competition 

Silkeborg Kommunes Case Competition videreudvikles med fokus på outdoor. Konceptet bredes samtidig ud, så der tiltrækkes flere lokale virksomheder/institutioner og studerende. Outdoor Institute skal i samspil med Silkeborg Business videreudvikle og afholde Case Competition i 2022 og 2023.

to mænd