Gennem outdoor styrker vi sundhed, livskvalitet, velfærd og vækst

hænder der har fat i hinanden

Sådan skaber vi resultater sammen

Som Outdoor Hovedstad stilles der krav om at skabe værdi for alle interessenter og målgrupper. Outdoor Institute har en afgørende rolle i denne ambition og vil styrke den vedvarende udvikling af Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.

tre mennesker cykler ien skov

Videndeling, en vigtig bidrager til succes

Hos Outdoor Institute støtter vi op om værdiskabelsen af outdoor på en lang række sundheds- og velfærdsrelaterede områder. Vi skaber optimale rammer for videndeling og forankring, så outdoor kan have en vedvarende effekt på hele samfundet.

Grønne fodspor

Initiativer der har sat et værdifuldt aftryk

Vi tror på at øget integration af uderummet i vores hverdagsliv gennem bedre trivsel og velfærd i samfundet. Dette ser vi skaber social og miljømæssig bæredygtighed og balance imellem benyttelse og beskyttelse af vores unikke natur.

Experience the Outdoor Capital of Denmark!

Visit the Wall of Initiatives
- from Euro'Meet 2022 in Silkeborg

Hvem vi er

Outdoor Institute er en non-profit-organisation, etableret i forlængelse af udnævnelsen af Silkeborg til Danmarks Outdoor Hovedstad.

Outdoor Institute vil være en førende national og international udviklings- og videndelingsaktør, der gennem outdoor styrker sundhed, livskvalitet, velfærd og vækst til gavn for alle målgrupper både lokalt, nationalt og internationalt.

Outdoor Institute

Nøgletal for outdoor

1
2
3

Initiativer og videndeling

Case Competition

Hvordan skal en international branding strategi for Danmarks Outdoor Hovedstad udvikles, hvad skal inkluderes i strategien og hvilke nye tiltag bør man overveje.

Læs mere

Outdoorkanon til dagtilbud

I makkerskabsprojektet mellem Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg og Outdoorudvalget, har dette projekt til formål at inspirere fagprofessionelle, børn og familier til at bruge uderummet via beskrivelse af udeaktiviteter og rammer.

Læs mere
Hus med biler på parkeringsplads

Bosteder med outdoorprofil

Projektet betegnes som et makkerskabsprojekt mellem kommunens Socialudvalg og Outdoorudvalg og har til formål at styrke bostedernes brug af uderummet i dagligdagen for at understøtte trivslen hos beboere og fagprofessionelle.

Læs mere
fire mennesker sejler i to kanoer

BOSS-projektet

I BOSS-projektet (Benefits of Outdoor Sports for Society) har man samlet relevant viden fra 133 udvalgte forskningsundersøgelser for at få et billede af de gavnlige effekter af udendørsaktiviteter. Der er undersøgelser, der fortæller os, at udendørssport og aktiviteter er vigtige for borgere, og at der med fysisk aktivitet i naturen følger mange sundhedsgavnlige fordele.

Læs mere
Mand i rullestol hjælpes af kvinder

Udeliv i kerneopgaven

Kan et øget brug af uderummet skabe bedre arbejdsmiljø? Projekt om muligheder og barrierer for mere brug af uderum på institutioner.

Læs mere
Outdoor Activities - People with diabilities in canoe©Adobe stock v/ Outdoor Institute

Webinar: Outdoor sports and physical & mental health

Are you interested in or working with the connection between Outdoor Sports and Physical and Mental Health? 🍃
Our webinar therefore calls for a qualified knowledge sharing about experiences and perspectives in the field.

Læs mere
Outdoor Activities - People with diabilities in canoe©Adobe stock v/ Outdoor Institute

Grejbank til borgere med særlige behov 

Kan udviklingen af en grejbank være med til at facilitere adgangen til naturen for borgere med særlige behov.

Læs mere

Velfærd i Silkeborg Kommune

Under indsatsområdet “Velfærd” finder du følgende 7 initiativer:

Videndelings- og inspirationsarrangementer, Grejbank for borgere med særlige behov, Ungekontakten, Naturvelfærdsrum, Bosteder med outdoorprofil, Naturguide til dagtilbud og Udelæringsrum.

Læs mere

Viden & Vækst i Silkeborg Kommune

Under indsatsområdet “Viden & Vækst” finder du følgende 5 initiativer:

Beregning af samfundsøkonomiske effekter, Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder, Outdoor Hovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører, Projekt ”Uderum og arbejdsliv” og Case Competition.

Læs mere