Om Os

Outdoor Institute er en non-profit organisation, der er blevet etableret i forbindelse med udnævnelsen af Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Som et vigtigt element i udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad skal Outdoor Institute bl.a. være en stærk og selvstændig initiativtager, facilitator og brobygger, der kan skabe samarbejde med de mange relevante lokale, nationale og internationale aktører på tværs af sektorer og niveauer.

Vi er et udviklings- og videndelingscenter, som støtter op om værdiskabelsen af outdoor på en lang række sundheds- og velfærdsrelaterede områder, og som skaber optimale rammer for videndeling og forankring, så outdoor kan have en vedvarende effekt på hele samfundet.

Outdoor Institute har kompetencer inden for følgende områder:

  • Politisk interesse-varetagelse
  • Udvikling af formelle strategier, handleplaner o.l.
  • Videndeling på tværs af niveauer og sektorer bl.a. via netværk
  • Udvikling og facilitering af konkrete udviklings- og forskningsinitiativer/projekter, inkl. projektmodning, fundraising, projektledelse, evaluering m.m.
  • Kommunikation og branding

Vision

Outdoor Institute vil være en førende national og international udviklings- og videndelingsaktør, der gennem Outdoor styrker sundhed, livskvalitet, velfærd og vækst.

Hovedstrategi

Det er Outdoor Institutes strategi at fremme værdiskabelsen af outdoor ved at styrke udviklings-, videndelings- og forskningsinitiativer på tværs af sektorer og niveauer til gavn for alle målgrupper både lokalt, nationalt og internationalt.

Outdoor Institute ønsker at skabe synergi mellem Silkeborg Kommune og øvrige offentlige og private interessenter, i form af samarbejder og partnerskaber, der skaber rum for innovation, udvikling, videndeling og forskning i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Del-strategier

  1. Støtte Silkeborg Kommune i at involvere og implementere outdoor som vigtig element i løsningen af velfærdsopgaverne, ved fx at bidrage med fundraising, udvikling og gennemførelse af udviklingsprojekter, evaluering, kommunikation og videndeling.
  2. Støtte op om udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad via koordinering og videndeling mellem relevante aktører på tværs af sektorer og niveauer og ekstern kommunikation/branding.
  3. Agere som udviklings- og videndelingscenter indenfor outdoor, der bidrager med udvikling, mediering og forankring af praksis- og forskningsrelateret viden i nye og eksisterende samarbejder og partnerskaber lokal, national og international.
  4. Skabe en platform (tænketank) for dialog og sammenskabelse, der bl.a. fremmer værdiskabelsen af outdoor hos private og offentlige interessenter. 
  5. Skabe en bæredygtig økonomisk ramme for Outdoor Institutes virke

Ansatte

heiko

Heiko Buch-Illing
Direktør

Professionel baggrund:

Jeg oprindelig uddannet biolog og har i mange år arbejdet med naturformidling til stort set alle målgrupper.

Jeg blev med tiden mere og mere optaget af at styrke indhold og rammer for naturfaglig uddannelse og har haft ledende stillinger som hhv. undervisnings-, udviklings- og forankringschef i forskellige organisationer.

Jeg har stor erfaring med at udvikle og forankre overordnede politiske og organisatoriske visioner og mål og er optaget af en reel værdiskabelse for mine målgrupper, der er bæredygtigt og dermed vedvarende.

Jeg trives med at skabe synergi og samarbejde mellem forskellige sektorer, aktører og dermed fagligheder, da jeg oplever at det oftest er tværgående initiativer, der skaber reel udvikling.

Personligt:

Jeg er vildt optaget af uderummet og opholder mig der så meget som overhovedet muligt.

Mine udeaktiviteter er løb, vandring, mtb, svømning, dykning, fiskeri og vinterbadning. Desuden er jeg fodboldtræner for et ungdomshold.

Jeg er gift og har 2 børn

pelle

Pelle Mortensen
Projektleder

Professionel baggrund:

Jeg er oprindeligt uddannet fysioterapeut, og har efterfølgende taget en kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet.

Efter endt uddannelse har jeg haft virke forskellige steder, senest i ’Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning’, DEFACTUM, Region Midtjylland. Jeg er således velbevandret i et forskningsmiljø, og jeg har bl.a. her været vidne til, hvorledes interessen for outdoor/ natur i relation til folkesundhedsarbejde er stærkt stigende.

Det glæder mig således overordentlig meget, at jeg i Outdoor Institute kan være med i forreste geled, i arbejdsfeltet mellem folkesundhed og outdoor.

Personligt:

Jeg er 38 år og bosat i Ry med min kæreste og vores 3 børn.

Outdoor/ natur har altid været et centralt omdrejningspunkt i min tilværelse, og jeg ynder at færdes i naturen, hvad enten det er med en fiskestang i hånden, på mountainbike, i båd, i søgen efter svampe etc.

Som person er en af mine største styrker, at jeg nemt bliver meget begejstret og passioneret, når jeg præsenteres for nye/ gode ideer og projekter, hvilket bl.a. giver mig et stærkt drive med en smittende energi.

Nyheder og initiativer

Outdoorkanon til dagtilbud

I makkerskabsprojektet mellem Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg og Outdoorudvalget, har dette projekt til formål at inspirere fagprofessionelle, børn og familier til at bruge uderummet via beskrivelse af udeaktiviteter og rammer.

Læs mere
Hus med biler på parkeringsplads

Bosteder med outdoorprofil

Projektet betegnes som et makkerskabsprojekt mellem kommunens Socialudvalg og Outdoorudvalg og har til formål at styrke bostedernes brug af uderummet i dagligdagen for at understøtte trivslen hos beboere og fagprofessionelle.

Læs mere

Aflyst: Temadag: Hvordan kan vi sammen styrke værdiskabelsen af brugen af uderummet for borgerne og os selv?

Der er solid videnskabelig belæg for, at det at færdes i uderummet kan medføre en række positive effekter af stor betydning for krop og sind.

Læs mere
fire mennesker sejler i to kanoer

BOSS-projektet

I BOSS-projektet (Benefits of Outdoor Sports for Society) har man samlet relevant viden fra 133 udvalgte forskningsundersøgelser for at få et billede af de gavnlige effekter af udendørsaktiviteter. Der er undersøgelser, der fortæller os, at udendørssport og aktiviteter er vigtige for borgere, og at der med fysisk aktivitet i naturen følger mange sundhedsgavnlige fordele.

Læs mere