BOSS-projektet

Der er forskningsmæssigt belæg for, at færden i naturen kan afføde en række positive effekter, der styrker den fysiske og mentale sundhed og skaber fællesskaber. Der er dog nogle mennesker, som af forskellige årsager har svært ved at tilgå naturen, og dermed ikke får gavn af de positive effekter. Hos Outdoor Institute er vi særlig opmærksomme på disse grupper, og vi arbejder på at analysere og fjerne barrierer, der kan hindre borgere i at få gavn af naturens potentiale. 

 

I BOSS-projektet (Benefits of Outdoor Sports for Society) har man samlet relevant viden fra 133 udvalgte forskningsundersøgelser for at få et billede af alle de gavnlige effekter af udendørsaktiviteter.  

I BOSS-projektet har man inddelt de positive effekter ved udendørs aktiviteter i seks kategorier:  

 1. Fysisk sundhed
 2. Mental sundhed
 3. Uddannelse og livslang læring
 4. Aktivt medborgerskab
 5. Kriminalitet og asocial adfærd
 6. Yderlige fordele

I BOSS-projektet fandt man bl.a. ud af at:

 • Høje niveauer af fysisk udendørsaktivitet også var forbundet med lavere risiko for 13 kræfttyper.
 • Voksne med lav fysisk aktivitet har over dobbelt så stor sandsynlighed for at have eller udvikle depressive symptomer.
 • Udendørsaktivitet kan være anledning til nye sociale miljøer, der fører til kontakt med naturen, med andre mennesker og sig selv.
 • Personer i alderen +50 år, der deltog ved almindelig gang, rapporterede efterfølgende større deltagelse i sociale aktiviteter og en lavere ensomhedsscore.
 • Udendørsaktivitet effektivt kan skabe en forbedret miljøbevidsthed ved at forbinde mennesker med naturen.
 • Der er 11 undersøgelser, som giver en værdifuld indsigt i, hvordan udendørsaktivitet kan bruges til at øge social adfærd, reducere rygning, alkohol og stofmisbrug og forhindre ungdomskriminalitet.
 • At udendørsaktiviter har få begrænsninger for deltagelse og kan understøtte fysisk aktivitet gennem et helt livsforløb.

Rapporten fra BOSS-projektet præsenterer og uddyber de første resultater fra de fordele, der forekommer ved udendørsaktiviteter for et samfund.

logo og tekst omkring naturens egenskaber