Outdoorkanon til dagtilbud

I makkerskabsprojektet mellem Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg og Outdoorudvalget, har dette projekt til formål at inspirere fagprofessionelle, børn og familier til at bruge uderummet via beskrivelse af udeaktiviteter og rammer.

Makkerskabet mellem Børne- og Ungeudvalget og Outdoorudvalget er derfor praksisorienteret og har til formål at frembringe konkrete redskaber og forslag til lokale udeaktiviteter, der kan inspirere medarbejderne i dagtilbud til bruge naturen endnu mere sammen med børnene.

I løbet af pilotprojektet skal der udvikles virtuelle og fysiske Turen går til–materiale, der er tilgængelig for alle. Der er udvalgt 3 konkrete daginstitutioner, der sammen med børn- og familieforvaltningen og Outdoor Institute udvikler materialet.

Outdoor Institute deltager i projektet og er ansvarlig for koordinering, facilitering og evaluering.

soebad

Leverancer:

Makkerskabet mellem Børne- og Ungeudvalget og Outdoorudvalget skal tilvejebringe tre lokale ”Turen går til Danmarks Outdoorhovedstad: (geografi) i børnehøjde” med forslag til nære udeaktiviteter, som kan inspirere medarbejdere i dagtilbud til at bruge den lokale natur endnu mere og på nye måder sammen med børnene.

 

Den lokale ”Turen går til Danmarks Outdoorhovedstad” tager udgangspunkt i en afgrænset geografi og udvikles, så den favner alle typer af dagtilbud – både dagpleje, vuggestue og børnehave – i den udvalgte geografi og hele aldersspektret fra 0-6 år.

 

Der udvælges tre mikrogeografier til et pilotprojekt, hvor dagtilbuddene i den udvalgte geografi i samarbejde med bl.a. Børne- og Familieafdelingen, Teknik & Miljø, Outdoorsekretariatet (+ evt. lokale aktører) udvikler en lokal ”Turen går til Danmarks Outdoorhovedstad”, der i hverdagen kan inspirere personalet i både dagpleje, vuggestue og børnehave til at bruge den nære natur endnu mere og på nye måder.

 

De lokale ”Turen går til Danmarks Outdoorhovedstad” kommer i første omgang til at rumme 3-4 eksempler på nære ”naturperler”, som dagtilbuddene kan besøge og bruge. Udpegningen af steder ledsages af inspiration til konkrete og stedsspecifikke lege- og læringsaktiviteter.

 

Turen går til Danmarks Outdoorhovedstad” kan - gennem personalet i dagtilbud – i næste led også inspirere forældre til at bruge naturen mere og/eller på nye måder sammen med deres børn.

 

De lokale ”Turen går til Danmarks Outdoorhovedstad” kan med fordel laves efter samme skabelon, for at gøre det nemmere for dagtilbud i pilotprojektet at sparre med/inspirere hinanden og evt. senere udbrede konceptet til flere mikrogeografier i Silkeborg Kommune.