Vores arbejde

Bæredygtige løsninger

Vi er et udviklings- og videndelingscenter inden for outdoor, som rådgiver, vejleder og understøtter alle dem, der er optaget af at implementere brugen af naturen i deres respektive setting.
Udover at bidrage med relevant praksis- og forskningsrelateret viden indgår vi gerne som faglige konsulenter i både udviklings- og forankringsprocesser, der kan skabe bæredygtige løsninger og/eller en stærk outdoorkultur.

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.