Vores arbejde

Bæredygtige løsninger

Vi er et udviklings- og videndelingscenter inden for outdoor, som rådgiver, vejleder og understøtter alle dem, der er optaget af at implementere brugen af naturen i deres respektive setting.
Udover at bidrage med relevant praksis- og forskningsrelateret viden indgår vi gerne som faglige konsulenter i både udviklings- og forankringsprocesser, der kan skabe bæredygtige løsninger og/eller en stærk outdoorkultur.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Læs mere
Grafik med moduler, der indgår iOutdoor-uddannelse på Dania

Diplomuddannelse i Outdoor

Et tilbud til dig, som arbejder med at implementere outdoor i virksomheder, organisationer og forvaltninger.

Læs mere
Case-wall presenting the Outdoor Capital of Denmark, Silkeborg.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Læs mere

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Læs mere

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Læs mere

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Læs mere