Vores arbejde

Bæredygtige løsninger

Vi er et udviklings- og videndelingscenter inden for outdoor, som rådgiver, vejleder og understøtter alle dem, der er optaget af at implementere brugen af naturen i deres respektive setting.
Udover at bidrage med relevant praksis- og forskningsrelateret viden indgår vi gerne som faglige konsulenter i både udviklings- og forankringsprocesser, der kan skabe bæredygtige løsninger og/eller en stærk outdoorkultur.

Outdoor Institute kan hjælpe jer med evaluering af naturbaserede indsatser

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Læs mere

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Læs mere
Konsulenttilbud fra Outdoor Institute

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Læs mere
Læs om kurser i naturbaserede velfærdsindsats

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Læs mere
Case-wall presenting the Outdoor Capital of Denmark, Silkeborg.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Læs mere

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Læs mere