Videndeling

Outdoor ønsker at agere som udviklings- og videndelingscenter indenfor outdoor, der bidrager med udvikling, mediering og forankring af praksis- og forskningsrelateret viden i nye og eksisterende samarbejder og partnerskaber lokalt, nationalt og internationalt.

Outdoor Institute støtter op om værdiskabelsen af outdoor på en lang række sundheds- og velfærdsrelaterede områder, og som skaber optimale rammer for videndeling og forankring, så outdoor kan have en vedvarende effekt på hele samfundet.

Outdoorkanon til dagtilbud

I makkerskabsprojektet mellem Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg og Outdoorudvalget, har dette projekt til formål at inspirere fagprofessionelle, børn og familier til at bruge uderummet via beskrivelse af udeaktiviteter og rammer. Makkerskabet mellem Børne- og Ungeudvalget og Outdoorudvalget er derfor praksisorienteret og har til formål at frembringe konkrete redskaber og forslag til lokale udeaktiviteter, der…

Læs mere

Bosteder med outdoorprofil

Projektet betegnes som et makkerskabsprojekt mellem kommunens Socialudvalg og Outdoorudvalg og har til formål at styrke bostedernes brug af uderummet i dagligdagen for at understøtte trivslen hos beboere og fagprofessionelle. Kompetenceudvikling omkring idræt og udeliv i et kursusforløb Udvikling af handleplaner på de respektive bosteder Videndeling Et skræddersyet kursusforløb målrettet tre kommunale bosteder faciliteret af…

Læs mere

Temadag: Hvordan kan vi sammen styrke værdiskabelsen af brugen af uderummet for borgerne og os selv?

Temadag: Hvordan kan vi sammen styrke værdiskabelsen af brugen af uderummet for borgerne og os selv?   Tidspunkt: Den 7. oktober fra kl. 12-16 Sted: Oslovej 2, 8600 Silkeborg (Ungdomsskolen) Arrangør: Outdoor Institute Deltagere: Ledende medarbejdere i Silkeborg Kommune   Der er solid videnskabelig belæg for, at det at færdes i uderummet kan medføre en…

Læs mere