Sådan realiserer vi Danmarks Outdoor Hovedstad

Masterplan for udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad

Masterplanen sætter retning for Silkeborg Kommunes arbejde med at udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad.

360-grader-syv3

Figuren beskriver syv udvalgte niveauer i den holistiske 360°-tilgang i Danmarks Outdoor Hovedstad.

En masterplan for mange niveauer

Outdoormasterplanen beskriver, hvordan  Silkeborg Kommune vil arbejde med at styrke positionen som Danmarks Outdoor Hovedstad ved at inddrage alle niveauer i samfundet.

En indsigt, der bygger på, at det kort efter 'udnævnelsen' bliv klart for aktørgruppen, at outdoor kan være med til at styrke indsatsen på en lang række vigtige sundheds- og velfærdsrelaterede områder. Ideen om en 360 graders holistisk model blev født og formuleret i form af masterplanen.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Outdoor initiativer i Silkeborg

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.