Danmarks Outdoor Hovedstad

Baggrund

Placeringen af Silkeborg midt i et område med søer, floder og skov giver mulighed for at udforske integrationen af uderummet og udendørs aktiviteter i forbindelse med kommunens kerneopgave og politik. For vi ved, at adgang til naturen og den brede vifte af mulige udendørs aktiviteter opfylder et menneskeligt kernebehov og har en lang række fordele med sig.

 

Derfor tog en gruppe lokale aktører sammen med Silkeborg Kommune initiativ til at udnævne Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad i 2017. I forlængelse heraf blev Outdoor Institute etableret.

 

Initiativet omkring Danmarks Outdoor Hovedstad var som udgangspunkt tænkt som branding- og produktudviklingsindsats. Kort efter udnævnelsen blev det dog tydeligt for aktørgruppen, at outdoor kan være med til at styrke indsatsen på en lang række vigtige sundheds- og velfærdsrelaterede områder. Derfor har Silkeborg Kommune og Outdoor Institute indgået et samarbejde om at styrke udviklingen af Danmarks Outdoor Hovedstad.

Den fælles vision for Danmarks Outdoor Hovedstad

Initiativer og videndeling

Outdoorkanon til dagtilbud

I makkerskabsprojektet mellem Silkeborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg og Outdoorudvalget, har dette projekt til formål at inspirere fagprofessionelle, børn og familier til at bruge uderummet via beskrivelse af udeaktiviteter og rammer.

Læs mere
Hus med biler på parkeringsplads

Bosteder med outdoorprofil

Projektet betegnes som et makkerskabsprojekt mellem kommunens Socialudvalg og Outdoorudvalg og har til formål at styrke bostedernes brug af uderummet i dagligdagen for at understøtte trivslen hos beboere og fagprofessionelle.

Læs mere
fire mennesker sejler i to kanoer

BOSS-projektet

I BOSS-projektet (Benefits of Outdoor Sports for Society) har man samlet relevant viden fra 133 udvalgte forskningsundersøgelser for at få et billede af de gavnlige effekter af udendørsaktiviteter. Der er undersøgelser, der fortæller os, at udendørssport og aktiviteter er vigtige for borgere, og at der med fysisk aktivitet i naturen følger mange sundhedsgavnlige fordele.

Læs mere

Velfærd i Silkeborg Kommune

Under indsatsområdet “Velfærd” finder du følgende 7 initiativer:

Videndelings- og inspirationsarrangementer, Grejbank for borgere med særlige behov, Ungekontakten, Naturvelfærdsrum, Bosteder med outdoorprofil, Naturguide til dagtilbud og Udelæringsrum.

Læs mere

Viden & Vækst i Silkeborg Kommune

Under indsatsområdet “Viden & Vækst” finder du følgende 5 initiativer:

Beregning af samfundsøkonomiske effekter, Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder, Outdoor Hovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører, Projekt ”Uderum og arbejdsliv” og Case Competition.

Læs mere
mand cykler i skoven

Fritid & Natur i Silkeborg Kommune

Under indsatsområdet “Fritid & Natur” finder du følgende 3 initiativer:

Virklund-modellen, Natur og bæredygtighed og Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023.

Læs mere

Case Competition

I foråret 2022 afvikler Outdoor Institute, Silkeborg Business og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, en Case Competition. Her vil de studerende pitche forskellige forslag til en international marketing strategi for Danmarks Outdoor Hovedstad. En strategi der skal øge kendskabet til Danmarks Outdoor Hovedstad uden for landets grænser.

Læs mere
Mand i rullestol hjælpes af kvinder

Udeliv i kerneopgaven

Kan et øget brug af uderummet skabe bedre arbejdsmiljø? Det skal Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Outdoor Institute, Sundhedslandskab og Silkeborg Kommune undersøge i et nyt forskningsprojekt. Projektet skal kortlægge muligheder og barrierer for mere brug af uderum på plejecentre og i børnehaver.

Læs mere
Outdoor Activities - People with diabilities in canoe©Adobe stock v/ Outdoor Institute

Webinar: Outdoor sports and physical & mental health

Introduction Are you interested in or working with the connection between Outdoor Sports and Physical and Mental Health? 🍃 Many institutions, voluntary organizations and the public authorities, have started implementing the use of the outdoors in treatments, prevention and health promotion. However, knowledge about the use of these various initiatives is limited, especially across national borders….

Læs mere

Beskrivelse af Outdoor Institutes faglige rolle i Danmarks Outdoor Hovedstad

 

Silkeborg-sohojlandet

Idéen om en Outdoormasterplan, der skal sætte retning for Silkeborg Kommunes arbejde med at udvikle Danmarks Outdoor Hovedstad, er født i Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Outdoormasterplanen beskriver, hvordan Silkeborg Kommune ønsker at styrke positionen som Danmarks Outdoor Hovedstad inden for tre indsatsområder:

 

Du kan læse meget mere om Outdoormasterplanen i PDF'en nedenfor.

Læs Masterplanen for Danmarks Outdoor Hovedstad her
Masterplan DOH