Hvem er vi?

Outdoor Institute er en non-profit organisation grundlagt af Outdoor-pionerer i 2020 i forbindelse med udviklingen af visionen om Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. Det er vores vision at blive én af de ledende aktører på national og international plan, som fremmer værdiskabelsen af Outdoor i relation til velfærd, uddannelse og vækst for hele samfundet. 

 

Outdoor Living Lab

Outdoor Institute arbejder bl.a. ud fra en Living-Lab-tilgang, der involverer de mest relevante aktører. Et Outdoor Living Lab er et brugercentreret og innovativt udviklingsrum, der har til formål, at finde optimale løsninger på behov og/eller problemstillinger via åbne og innovative processer med inddragelse af fx borgere, myndigheder, vidensinstitutioner og private aktører.

 

Outdoor Hovedstad Silkeborg

Siden 2017 har Silkeborg Kommune været Danmarks Outdoor Hovedstad. Naturen i og omkring byen er helt særligt. Danmarks største sammenhængende skovområde, Silkeborgsøerne, Danmarks eneste flod, Gudenåen, hede og bakkede landskaber smelter sammen med byen. Silkeborg Kommune har en ambition om at være et nationalt og internationalt samlingspunkt for outdoor og vil dermed være til glæde og gavn for alle: borgere, virksomheder, medarbejdere, turister mm.. Silkeborg Kommune har udviklet og politisk godkendt en Outdoormasterplan, der består af 3 indsatsområder: Velfærd, Viden og Vækst og Fritid og Natur. Outdoor Institute er en vigtig del af denne masterplan og agerer som mediator, der skaber synergi mellem offentlige og private interesser og støtter på den måde op om Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Silkeborg Kommunes Outdoor Masterplan, der gør hele kommunen til et Outdoor Living Lab inden for alle velfærdsområder, skaber de optimale muligheder for forskning og formidling af evidensbaseret viden om sammenhængene mellem outdoor og velfærd samt skaber nye erhvervsmuligheder.

Man kan læse meget mere om Masterplanen og andre Silkeborg Kommunes tiltag ved at klikke på billedet her:

Ferskvandscentret
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg

e-mail: welcome@outdoorinstitute.dk
Telefon: 88 44 80 44

CVR: 40084452


© 2020 Outdoor Institute, All Rights Reserved