Be an Outdoor City!

Visit Silkeborg - and benefit from nature
through the use of an outdoor approach

Experience the Outdoor Capital of Denmark
and develop your own citys approach

We share our knowledge and experience and support you in developing your Outdoor City in a facilitated and collaborative process.

We offer a comprehensive 3-day programme that allows you to experience Outdoor Capital’s strongest initiatives and participate in a development space with other cities.

Skærmbillede 2022-11-22 kl. 11.25.50

HOW SHOULDYOUR CITY BECOME AN OUTDOOR CITY?

How can outdoor activities and facilities support cultural and leisure life?

How can Outdoor support inward migration or streghthen workforce?

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.