Faglige oplæg, foredrag og workshops

Inspiration til brug af naturen som ressource

Videndeling skaber udvikling 

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Vi tager afsæt i vores konkrete arbejde og tilgang og vores input kan bruges som inspiration, kvalificering eller perspektivering.

Så kontakt os gerne, hvis du skal opstarte en udviklingsproces, have sparring på et eksisterende initiativ eller afdække muligheder og potentialer.

naturmodet2022-37

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Diplomuddannelse i Outdoor

Et tilbud til dig, som arbejder med at implementere outdoor i virksomheder, organisationer og forvaltninger.

Trivsel med outdoor

Trivselspakker til virksomheder med outdoor styrker medarbejderes mentale, fysiske og sociale sundhed.