Outdoorkompas

Strategisk dialog med brug outdoorkompasset

Dialogværktøj

Outdoorkompasset giver dig/jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en outdoorkultur. Elementerne er fordelt på de 7 akser i kompasset, som hver har et antal niveauer.

Når udviklingen af outdoorkulturen skal drøftes mellem fx teams og ledelser, kan outdoorkompasset synliggøre indhold, omfang, prioritering og sammenhænge af de forskellige tiltag/initiativer.

Fra udvikling til forankring​

Outdoorkompasset egner sig særdeles godt som ramme for strategiske beslutninger og konkrete handlinger. Når kompasset er udviklet, arbejdes der videre med mål og tegn for konkrete aktiviteter, så der er mulighed for at have fokus på de konkrete effekter hos målgruppen. Kompasset genbesøges regelmæssigt i opfølgende kompasdialoger.​

outdoor compass eng2

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.