Udvikling af naturbaserede initiativer

Outdoor Institute har et solidt kendskab til outdoorfeltet, og kan blandt andet hjælpe med ideudvikling, kommunikation og fondsansøgninger.

Faglig sparring og netværk

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser. Vi kan være behjælpelig med udvikling og kvalificering af både praksis- og forskningsbaserede projekter til gavn for din specifikke målgruppe.

Vi samarbejder med et bredt netværk af relevante aktører og har et rimelig overblik over aktuelle udviklingstendenser og –potentialer. Vi kan enten selv give dig den faglige sparring, du har behov for eller sætte dig i kontakt med nogen der kan.

Vores ”initiativportefølje” er bred og omfattende.

Skærmbillede 2022-11-21 kl. 13.30.50

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.