Evaluering af effekter

Kvalificering af målrettede effekter

Afsæt i evidensbaseret praksis

Kommer sygemeldte borgere hurtigere tilbage i arbejde som følge af naturbaserede indsatser? Er det muligt at hjælpe socialt udsatte borgere via ugentlige aktiviteter i naturen?

Og er ude-hjerterehabilitering mere effektivt sammenholdt med rehabilitering indendørs? Det kunne være spændende at finde svar på denne slags spørgsmål!

Samarbejde og vidensgrundlag

I Outdoor Institute arbejder vi tæt sammen med kommuner, videns- og interesseorganisationer, og vi har et indgående kendskab fra både forskning og praksis til virkningsgrad af naturbaserede indsatser og tilbud.

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Evalueringsproces

Evalueringsprocessen tilpasses altid det enkelte initiativ,
men som udgangspunkt anvender vi følgende procesmodel.

evaluering-eng-color2

Engage stakeholders
Involvering af stakeholders som er nødvendige for, at evalueringen kan iværksættes.

Describe the initiative
Grundig beskrivelse af indsatsen. Målgruppe, varighed, indhold etc.

Evaluation design
Hvilken type af evaluering er der behov for, og hvilke indikatorer kan være med til at besvare evalueringsspørgsmålene?

Data collection
Indsamling af data. Eksempelvis eksisterende validerede spørgerammer, interviews, observationer mfl.

Data analysis
Analyse og syntese af konklusioner.

Knowledge sharing
Udbredelse af viden og drøftelse af eventuelle tiltag som følge heraf.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Naturkræfter

Outdooraktiviteter der styrker mental, fysisk og social sundhed. Rehabiliteringstilbud for mennesker, der har haft kræft.

Skole i Naturen

Dybkær Special Skole undstøtter elever med særlige behov og deres undervisere.

Ud i det fri

Brug af outdooraktiviteter til at træne, styrke, fitness og balance. Et tilbud til mennesker med KOL, hjertesygdomme og diabetes.

I fortidens fodspor

Kulturoplevelser i naturen for borgere som har brug for at komme mere ud.

Danmarks Outdoor Festival

Arrangement til inspiration og videndeling for fagfolk, borgere og besøgende.

Outdoordag for alle

Outdoordag i socialafdelingen for borgere med særlige behov.

Natur på recept

Outdoor as treatment to improve
mental health, empowerment
and job readiness.