Evaluering af effekter

Kvalificering af målrettede effekter

Afsæt i evidensbaseret praksis

Kommer sygemeldte borgere hurtigere tilbage i arbejde som følge af naturbaserede indsatser? Er det muligt at hjælpe socialt udsatte borgere via ugentlige aktiviteter i naturen?

Og er ude-hjerterehabilitering mere effektivt sammenholdt med rehabilitering indendørs? Det kunne være spændende at finde svar på denne slags spørgsmål!

Samarbejde og vidensgrundlag

I Outdoor Institute arbejder vi tæt sammen med kommuner, videns- og interesseorganisationer, og vi har et indgående kendskab fra både forskning og praksis til virkningsgrad af naturbaserede indsatser og tilbud.

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Evalueringsproces

Evalueringsprocessen tilpasses altid det enkelte initiativ,
men som udgangspunkt anvender vi følgende procesmodel.

evaluering-eng-color2

Engage stakeholders
Involvering af stakeholders som er nødvendige for, at evalueringen kan iværksættes.

Describe the initiative
Grundig beskrivelse af indsatsen. Målgruppe, varighed, indhold etc.

Evaluation design
Hvilken type af evaluering er der behov for, og hvilke indikatorer kan være med til at besvare evalueringsspørgsmålene?

Data collection
Indsamling af data. Eksempelvis eksisterende validerede spørgerammer, interviews, observationer mfl.

Data analysis
Analyse og syntese af konklusioner.

Knowledge sharing
Udbredelse af viden og drøftelse af eventuelle tiltag som følge heraf.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.