Bæredygtighed med outdoor

Outdoor Sustainability Lab: Kapacitetsopbygning og bæredygtig udvikling ved brug af naturen som ressource

Outdoor Sustainability Lab er en fællesbetegnelse for de mange initiativer i Silkeborgområdet, der inddrager naturen og samtidig arbejder i en  bæredygtig retning. 

I Outdoor Sustainability Lab (OSL) er der et særligt fokus på kapacitetsopbygning og bæredygtig udvikling. Initiativer skal styrke aktørernes og deltagernes handlekompetence, viden og engagement, så de er i stand til at udvikle et bæredygtigt samfund.

Et potentielt nyt Outdoorinitiativ skal opfylde en række forudsætninger for at blive en del af OSL’s aktiviteter. Her spiller de 3 bæredygtighedsperspektiver social, økonomi og miljø en vigtig rolle, da alle OSL-initiativer ideelt set skal kunne se sig selv i fællesmængden for at kunne balancere økonomisk og social vækst med hensyn til miljøet.

Play Video

Bæredygtighed  

Et OSL-initiativ regnes for at være bæredygtigt, når det er med til at styrke sundheden for en relevant målgruppe, for derigennem at skabe nogle positive socialøkonomiske effekter - og samtidig sørger for at brugen af naturen sker på en afbalanceret måde, der er med til at styrke paratheden for bæredygtig handling hos målgruppen.

Globalt defineres bæredygtighedsperspektiverne således:

  • Social: Når man vurderer sociale perspektiver, tager man hensyn til fx menneskerettigheder, levevilkår, sundhed, kulturel mangfoldighed og ligestilling. Bæredygtig udvikling i det sociale perspektiv handler om at give mennesker en god uddannelse, gode arbejdsvilkår og gode sundhedstilbud.
  • Økonomi: Økonomiske aspekter i bæredygtig udvikling handler om at mindske fattigdom, skabe en retfærdig fordeling af ressourcer, fremme en national og global markedsøkonomi og tage hensyn til arbejdsvilkår og indtægter. Det handler om at sikre menneskers økonomiske tryghed.
  • Miljø: Hensyn til miljøet indebærer en bærdygtig brug af naturressourcer og landarealer, reduktion af forurening af natur, styrke biodiversitet, mindske klimaforandringer og forebygge miljø- og naturkatastrofer. Det handler om at tage vare på naturen sådan at den er en vedvarende ressource for mennesker.

I nedenstående case med Naturkræfter har vi anvendt bæredygtighedsperspektiverne og eksemplificeret tilgangen.

Nature Forces alias Naturkræfter

Initiativet Naturkræfter er et godt eksempel på et succesfuldt program, der bruger outdooraktiviteter til at styrke mental, fysisk og social sundhed hos mænd, der har haft kræft.

Programmet er udviklet til borgere, der efter et kræftforløb skal rehabiliteres - og tilbydes i Silkeborg til mænd i alle aldre.

Som det beskrives i animationen, så inkluderer outdoor aktiviteterne naturpleje, fysisk træning, bålmad, m.m.

Forløbet kan hjælpe deltagerne med at:

  • Genvinde, vedligeholde eller forbedre muskelstyrke og kondition
  • Reducere gener i forbindelse med sygdommen
  • Opnå større velvære, både fysisk og psykisk
  • Skabe sociale relationer med andre i samme situation
  • Få motivation for bevægelse fremadrettet

Indikationer på bæredygtighedsgevinster i tilbudet Naturkræfter

sustainability-naturkræfter

Naturkræfter udgør en eksemplarisk case på, hvordan bæredygtighed kan ses som en integreret del af af Silkeborg Kommunes outdoorinitiativer.

Animationen uddyber og eksemplificere effekten ift. de tre dimensioner i bæredygtighedstilgangen.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Naturkræfter

Outdooraktiviteter der styrker mental, fysisk og social sundhed. Rehabiliteringstilbud for mennesker, der har haft kræft.

Skole i Naturen

Dybkær Special Skole undstøtter elever med særlige behov og deres undervisere.

Ud i det fri

Brug af outdooraktiviteter til at træne, styrke, fitness og balance. Et tilbud til mennesker med KOL, hjertesygdomme og diabetes.

I fortidens fodspor

Kulturoplevelser i naturen for borgere som har brug for at komme mere ud.

Danmarks Outdoor Festival

Arrangement til inspiration og videndeling for fagfolk, borgere og besøgende.

Outdoordag for alle

Outdoordag i socialafdelingen for borgere med særlige behov.

Natur på recept

Outdoor as treatment to improve
mental health, empowerment
and job readiness.