Natur på recept

Outdoor som et middel til forbedring af mental sundhed, empowerment og jobparathed. Et tilbud til mennesker med stress, depression eller angst

Empowerment med outdoor

Gåture i stilhed, bålmad, skære skeer og lave fuglehuse.

Natur på recept bruger en række udendørs - ofte rolige - aktiviteter i behandlingen og træningen af mennesker med stress, depression eller angst.

Målet er at forbedre den mentale sundhed, empowerment og jobparathed. Forløbet varer 8 uger og omfatter 2 ugentlige mødegange med fastlagte aktiviteter. Det afsluttes med et brobygningsforløb til foreninger og kommunale tilbud.

Arrangør

Sundhedshuset i Silkeborg har ekspertise inden for alt fra rygestoprådgivning til trivselssamtaler og tilbyder en række ydelser til borgerne i Silkeborg.

For hvert hovedsundhedsområde har de et udendørs tilbud.

Sundhedshuset er en del af Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Læs mere om 'Natur på recept'

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.