Institutioner med outdoorprofil

Udvikling og implementering af outdoor aktiviteter i de faglige rutiner på bosteder og aktivitetsinstitutioner

Outdoor i Socialafdelingen

Krolf, speedminton, bevægelsesbanko, petanque, vandreture, bålmad og masser af andre former for outdooraktiviteter.  

Institutioner i Silkeborg Kommunes Socialafdeling har i 2021/2022 arbejdet med at øge brugen af uderummet i dagligdagen inklusiv kompetenceudvikling og videndeling hos medarbejderne.

"Vi oplever, at de udendørs aktiviteter taler godt ind i de kvalitetsmål, vi skal arbejde med, og jeg synes, at vi er ved at få et fælles sprog om outdoor på tværs af Socialafdelingen,” (Lederen af Kernen og Blå Gård i Evaluering v/ Outdoor Institute 2022). 

Socialafdelingen har i 2021/2022 gennemført en række af initiativer, der alle taler ind i institutionernes brug af outdooraktiviteter. Herunder:

  • Projektet Bo- og aktivitetstilbud med outdoorprofil.
  • Outdoordag i socialafdelingen med inspiration og videndeling mellem institutioner.  
  • Kompetencedag om outdoor for sundhedstovholder netværket. En dag ved Outdoor Institute med fokus på kobling af teori og praksis.  

Projektet Institutioner med outdoorprofil

Projektet skal inspirere medarbejdere på bo- og aktivitetstilbud til at øge brugen af uderummet i dagligdagen samt skabe grundlag for kompetenceudvikling og videndeling.

Projektgruppen består/bestod af Silkeborg Kommunes Socialafdeling som projektansvarlige, Outdoor Institute, der stod for facilitering af handleplan og evaluering og Dansk Arbejder Idrætsforbund, der stod for gennemførelse af kurser og aktivitetstilbud.

Aktivitet i forbindelse med projektet Institutioner med Outdoorprofil

Evaluering af projektet
Bo- og aktivitetstilbud med Outdoor Profil

Der er et stort potentiale for brug af outdooraktiviteter på bosteder og aktivitetstilbud. Især fremgår det af evalueringen, at er den faglige dialog er vigtig for udvikling og forankring af konkrete aktiviteter - og for skabelsen af en egentlig ‘outdoorkultur’.

Evalueringen viser også, at det er relevant at fokusere på udvikling og afprøvning af outdooraktiviteter – eller som lederen af H.C.Brannersvej udtrykker det:

“Vi har fået nogle nye aktiviteter med os fra forløbet, bl.a. nogle aktiviteter med fokus på sanserne (f.eks. ’gå mindful’). Vi har også lavet et årshjul med forskellige aktiviteter. Derudover har vi fået anlagt en krolfbane med hjælp fra DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), og vi har købt forskelligt udstyr, bl.a. til diskgolf.”

Samtidigt viser evalueringen, at dialogværktøjet ‘Handleplanen’ er en type af redskab, der er velegnet til at konkretisere og strukturere aktiviteternes faglige perspektiv og relaterer dem til beboernes muligheder og udfordringer.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Naturkræfter

Outdooraktiviteter der styrker mental, fysisk og social sundhed. Rehabiliteringstilbud for mennesker, der har haft kræft.

Skole i Naturen

Dybkær Special Skole undstøtter elever med særlige behov og deres undervisere.

Ud i det fri

Brug af outdooraktiviteter til at træne, styrke, fitness og balance. Et tilbud til mennesker med KOL, hjertesygdomme og diabetes.

I fortidens fodspor

Kulturoplevelser i naturen for borgere som har brug for at komme mere ud.

Danmarks Outdoor Festival

Arrangement til inspiration og videndeling for fagfolk, borgere og besøgende.

Outdoordag for alle

Outdoordag i socialafdelingen for borgere med særlige behov.

Natur på recept

Outdoor as treatment to improve
mental health, empowerment
and job readiness.