Institutioner med outdoorprofil

Udvikling og implementering af outdoor aktiviteter i de faglige rutiner på bosteder og aktivitetsinstitutioner

Outdoor i Socialafdelingen

Krolf, speedminton, bevægelsesbanko, petanque, vandreture, bålmad og masser af andre former for outdooraktiviteter.  

Institutioner i Silkeborg Kommunes Socialafdeling har i 2021/2022 arbejdet med at øge brugen af uderummet i dagligdagen inklusiv kompetenceudvikling og videndeling hos medarbejderne.

"Vi oplever, at de udendørs aktiviteter taler godt ind i de kvalitetsmål, vi skal arbejde med, og jeg synes, at vi er ved at få et fælles sprog om outdoor på tværs af Socialafdelingen,” (Lederen af Kernen og Blå Gård i Evaluering v/ Outdoor Institute 2022). 

Socialafdelingen har i 2021/2022 gennemført en række af initiativer, der alle taler ind i institutionernes brug af outdooraktiviteter. Herunder:

  • Projektet Bo- og aktivitetstilbud med outdoorprofil.
  • Outdoordag i socialafdelingen med inspiration og videndeling mellem institutioner.  
  • Kompetencedag om outdoor for sundhedstovholder netværket. En dag ved Outdoor Institute med fokus på kobling af teori og praksis.  

Projektet Institutioner med outdoorprofil

Projektet skal inspirere medarbejdere på bo- og aktivitetstilbud til at øge brugen af uderummet i dagligdagen samt skabe grundlag for kompetenceudvikling og videndeling.

Projektgruppen består/bestod af Silkeborg Kommunes Socialafdeling som projektansvarlige, Outdoor Institute, der stod for facilitering af handleplan og evaluering og Dansk Arbejder Idrætsforbund, der stod for gennemførelse af kurser og aktivitetstilbud.

Aktivitet i forbindelse med projektet Institutioner med Outdoorprofil

Evaluering af projektet
Bo- og aktivitetstilbud med Outdoor Profil

Der er et stort potentiale for brug af outdooraktiviteter på bosteder og aktivitetstilbud. Især fremgår det af evalueringen, at er den faglige dialog er vigtig for udvikling og forankring af konkrete aktiviteter - og for skabelsen af en egentlig ‘outdoorkultur’.

Evalueringen viser også, at det er relevant at fokusere på udvikling og afprøvning af outdooraktiviteter – eller som lederen af H.C.Brannersvej udtrykker det:

“Vi har fået nogle nye aktiviteter med os fra forløbet, bl.a. nogle aktiviteter med fokus på sanserne (f.eks. ’gå mindful’). Vi har også lavet et årshjul med forskellige aktiviteter. Derudover har vi fået anlagt en krolfbane med hjælp fra DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), og vi har købt forskelligt udstyr, bl.a. til diskgolf.”

Samtidigt viser evalueringen, at dialogværktøjet ‘Handleplanen’ er en type af redskab, der er velegnet til at konkretisere og strukturere aktiviteternes faglige perspektiv og relaterer dem til beboernes muligheder og udfordringer.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.