Skole i Naturen

Dybkær Specialskole støtter elever med særlige behov og styrker deres fagpersoner i at bruge natur og uderum

Udeskole for elever med særlige behov

Kajakker, cykler, hængekøjer, klatre-, bål- og fiskegrej. Skole-i-Naturen har sin egen bus og trailer, så den nemt kan komme ud i "det store udendørs klasseværelse".

Skolen-i-naturen bygger på et tværfagligt samarbejde mellem lærere, ergoterapeuter og pædagoger.

Naturen forærer mange muligheder for anderledes udfordringer og udfoldelsesmuligheder indenfor læring og træning, end dem eleverne kan få i klasseværelset.

Her foregår aktiviteter, sansestimulation og socialt samvær med udgangspunkt i naturens bestanddele.

Arrangør

Skole i naturen er en del af Dybkaer Specialskole.

Skolens kerneopgave er at skabe de bedst mulige betingelser for eleverne - med de potentialer og udfordringer, de hver især har. For at understøtte dette arbejder de ud fra tre værdier: anerkendelse, fællesskab og udvikling.

Læs mere om Dybkær Speciel Skole

Læs mere om Skolen i Naturen

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.