Natur guide for dagplejere

Inspirationsmateriale til dagplejere og forældre

Tag 'de små' med ud i naturen med nyt inspirationsmateriale

Naturguides med fortællinger, aktivitetsforslag, ideer og en masse anden inspiration til, hvordan naturen kan bruges til de helt små. 

Med udgangspunkt i naturen på tre specifikke steder ønsker projektet samt det udviklede materiale at inspirere personalet i dagplejer og forældre med små børn til at bruge den nærliggende natur endnu mere - og gerne på nye måder.

Projektholder

Det er Silkeborg Kommunes Børne- og Familieafdeling, der har fået udviklet de nye naturguides.

Outdoor Institute har evalueret projektet, der bl.a. skal være med til at kvalificere om man fremadrettet skal lave flere guides - og om de skal laves i samme form. 

Vil du høre mere - eller har du brug for at komme i kontakt med arrangører eller deltagere? 

Skriv til Outdoor Institute ved heiko@outdoorinstitute.dk

Euro’Meet 2022

Euro’Meet er en konference om outdoor og sport, der har fokus på at gøre mennesker mere aktive igennem brug af uderum og natur.

Naturkræfter

Outdooraktiviteter der styrker mental, fysisk og social sundhed. Rehabiliteringstilbud for mennesker, der har haft kræft.

Skole i Naturen

Dybkær Special Skole undstøtter elever med særlige behov og deres undervisere.

Ud i det fri

Brug af outdooraktiviteter til at træne, styrke, fitness og balance. Et tilbud til mennesker med KOL, hjertesygdomme og diabetes.

I fortidens fodspor

Kulturoplevelser i naturen for borgere som har brug for at komme mere ud.

Trivselspakker

Trivselspakker til virksomheder med outdoortilbud skal styrke medarbejderes mentale og fysiske sundhed.

Natur guide for dagplejere

Inspirationsmateriale til dagplejere og forældre, der motiverer til øget brug af den lokale natur.

Danmarks Outdoor Festival

Arrangement til inspiration og videndeling for fagfolk, borgere og besøgende.

Outdoordag for alle

Outdoordag i socialafdelingen for borgere med særlige behov.

Institutioner med outdoorprofil

Udvikling og implementering af outdooraktiviteter i de faglige rutiner på bosteder og aktivitetsteder.

Dania Akademi

Education program empowering people who develop and
coordinate outdoor initiatives and experiences.

Natur på recept

Outdoor as treatment to improve
mental health, empowerment
and job readiness.

Grejbank til borgere med særlige behov 

Kan udviklingen af en grejbank være med til at facilitere adgangen til naturen for borgere med særlige behov.

Udeliv i kerneopgaven

Kan et øget brug af uderummet skabe bedre arbejdsmiljø? Projekt om muligheder og barrierer for mere brug af uderum på institutioner.