Natur guide for dagplejere

Inspirationsmateriale til dagplejere og forældre

Tag 'de små' med ud i naturen med nyt inspirationsmateriale

Naturguides med fortællinger, aktivitetsforslag, ideer og en masse anden inspiration til, hvordan naturen kan bruges til de helt små. 

Med udgangspunkt i naturen på tre specifikke steder ønsker projektet samt det udviklede materiale at inspirere personalet i dagplejer og forældre med små børn til at bruge den nærliggende natur endnu mere - og gerne på nye måder.

Projektholder

Det er Silkeborg Kommunes Børne- og Familieafdeling, der har fået udviklet de nye naturguides.

Outdoor Institute har evalueret projektet, der bl.a. skal være med til at kvalificere om man fremadrettet skal lave flere guides - og om de skal laves i samme form. 

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Diplomuddannelse i Outdoor

Et tilbud til dig, som arbejder med at implementere outdoor i virksomheder, organisationer og forvaltninger.