Naturguide til dagtilbud

Tre nye naturguides til dagtilbud

Baggrund og formål

Børne- og Ungeudvalget og Outdoorudvalget indgik i 2021 som en del af Masterplanen for Danmarks Outdoor Hovedstad et makkerskab, hvor målet var at lave en ’naturguide’, der kunne inspirere medarbejderne i dagtilbud til at bruge den nære natur endnu mere sammen med børnene.

Udarbejdelse af Naturguider

Et resultat af projektet var, at der blev udarbejdet tre naturguides (her omtalt som Naturguiden) med udeaktiviteter, som skal inspirere medarbejdere i dagtilbud til at bruge den lokale natur endnu mere og på nye måder sammen med børnene.

Download naturguides

De tre lokale Naturguides tager udgangspunkt i en afgrænset geografi og er udviklet, så de favner alle typer af dagtilbud – både dagpleje, vuggestue og børnehave – i den udvalgte geografi og hele aldersspektret fra 0-6 år.

Evalueringsrapport

I forbindelse med projektet blev, der udarbejdet en evalueringsrapport ved Outdoor Institute. Rapporten beskriver proces, produkt, afprøvning - og stiller skarpt på indsatsens relevans set i forhold til målgruppens behov. 

Evalueringen er primært baseret på interviews med de deltagende institutioner og har fokus på udvikling, brug og udbredelse af naturguiden. 

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.