Naturguide til dagtilbud

Tre nye naturguides til dagtilbud

Baggrund og formål

Børne- og Ungeudvalget og Outdoorudvalget indgik i 2021 som en del af Masterplanen for Danmarks Outdoor Hovedstad et makkerskab, hvor målet var at lave en ’naturguide’, der kunne inspirere medarbejderne i dagtilbud til at bruge den nære natur endnu mere sammen med børnene.

Udarbejdelse af Naturguider

Et resultat af projektet var, at der blev udarbejdet tre naturguides (her omtalt som Naturguiden) med udeaktiviteter, som skal inspirere medarbejdere i dagtilbud til at bruge den lokale natur endnu mere og på nye måder sammen med børnene.

Download naturguides

De tre lokale Naturguides tager udgangspunkt i en afgrænset geografi og er udviklet, så de favner alle typer af dagtilbud – både dagpleje, vuggestue og børnehave – i den udvalgte geografi og hele aldersspektret fra 0-6 år.

Evalueringsrapport

I forbindelse med projektet blev, der udarbejdet en evalueringsrapport ved Outdoor Institute. Rapporten beskriver proces, produkt, afprøvning - og stiller skarpt på indsatsens relevans set i forhold til målgruppens behov. 

Evalueringen er primært baseret på interviews med de deltagende institutioner og har fokus på udvikling, brug og udbredelse af naturguiden. 

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Naturkræfter

Outdooraktiviteter der styrker mental, fysisk og social sundhed. Rehabiliteringstilbud for mennesker, der har haft kræft.

Skole i Naturen

Dybkær Special Skole undstøtter elever med særlige behov og deres undervisere.

Ud i det fri

Brug af outdooraktiviteter til at træne, styrke, fitness og balance. Et tilbud til mennesker med KOL, hjertesygdomme og diabetes.

I fortidens fodspor

Kulturoplevelser i naturen for borgere som har brug for at komme mere ud.

Danmarks Outdoor Festival

Arrangement til inspiration og videndeling for fagfolk, borgere og besøgende.

Outdoordag for alle

Outdoordag i socialafdelingen for borgere med særlige behov.

Natur på recept

Outdoor as treatment to improve
mental health, empowerment
and job readiness.