I fortidens fodspor

Flere kommer ud med 'I Fortidens Fodspor'

Kulturoplevelser, natur og aktivering

Elcykler, vandresko og masser af kulturelle oplevelser hjælper i projektet 'I fortidens fodspor' med at motivere flere til at blive mere fysisk aktive.

I projektet er der gennemført et forløb for mænd på e-bikes og i vandresko. Deltagerne er mænd, der bl.a. er rekrutteret fra: Naturkræfter, Husrum, Rehabilitering fra Sundhedshuset og Den Boligsociale Helhedsplan, m.fl.

Der er også gennemført guidede ture bl.a. i forbindelse med Outdoordagene i 2021. I tæt samarbejde med Mænds Mødesteder er der gennemført guidet tur med funktionel træning, der inkluderede naturpleje og frilægning af et konkret mindesmærke, der var  godt skjult i skoven ved Bølling Sø.

 

Partnere

I 'I fortidens fodspor' bliver der lavet nye ruter med rekonstruktioner, lyttestationer, skilte, podwalks, m.m. - kulturoplevelser i naturen. Men projektet har samtidig et stort fokus på aktivering af borgere som normalt ikke bruger naturen i deres dagligdag.

Fodspor i fortiden er et projekt arrangeret af Silkeborg Kommune i samarbejde med Museum Silkeborg og Naturstyrelsen.

Projektet er sponsoreret af Nordea Fonden

Læs mere om 'I Fortidens Fodspor'

Læs Nordea-fondens omtale af projektet

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.