Outdoordag for alle

En outdoor dag for borgere med særlige behov

Glæde, velvære og fællesskab - Outdoor er for alle!

Outdoordag i socialafdelingen er en tilbagevendende event, der finder sted i Lunden. Dagen indeholder en lang række aktiviteter som deltagerne frit kan prøve -  cykling, dans, fysisk træning, havebowling, krolf, fiskeri og bålmad, m.m.

Målet med Outdoordagen er først og fremmest, at deltagerne får en god dag, hvor de får gode oplevelser med outdoor.

Det er også et overordnet mål for dagen, at synliggøre - både hos medarbejdere og deltagere - de mange muligheder, der er i at anvende outdooraktiviteter. En dag med inspiration og videndeling til resten af året.

Projektholder

Outdoordagen bliver arrangeret i samarbejde mellem de deltagende institutioner. Der er etableret en arbejdsgruppe med deltagere fra netværket af sundhedstovholdere.

Dagen er målrettet borgere i, der er tilknyttet institutioner - bosteder og aktivitetstilbud - i socialafdelingen.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.