Outdoordag for alle

En outdoor dag for borgere med særlige behov

Glæde, velvære og fællesskab - Outdoor er for alle!

Outdoordag i socialafdelingen er en tilbagevendende event, der finder sted i Lunden. Dagen indeholder en lang række aktiviteter som deltagerne frit kan prøve -  cykling, dans, fysisk træning, havebowling, krolf, fiskeri og bålmad, m.m.

Målet med Outdoordagen er først og fremmest, at deltagerne får en god dag, hvor de får gode oplevelser med outdoor.

Det er også et overordnet mål for dagen, at synliggøre - både hos medarbejdere og deltagere - de mange muligheder, der er i at anvende outdooraktiviteter. En dag med inspiration og videndeling til resten af året.

Projektholder

Outdoordagen bliver arrangeret i samarbejde mellem de deltagende institutioner. Der er etableret en arbejdsgruppe med deltagere fra netværket af sundhedstovholdere.

Dagen er målrettet borgere i, der er tilknyttet institutioner - bosteder og aktivitetstilbud - i socialafdelingen.

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Naturkræfter

Outdooraktiviteter der styrker mental, fysisk og social sundhed. Rehabiliteringstilbud for mennesker, der har haft kræft.

Skole i Naturen

Dybkær Special Skole undstøtter elever med særlige behov og deres undervisere.

Ud i det fri

Brug af outdooraktiviteter til at træne, styrke, fitness og balance. Et tilbud til mennesker med KOL, hjertesygdomme og diabetes.

I fortidens fodspor

Kulturoplevelser i naturen for borgere som har brug for at komme mere ud.

Danmarks Outdoor Festival

Arrangement til inspiration og videndeling for fagfolk, borgere og besøgende.

Outdoordag for alle

Outdoordag i socialafdelingen for borgere med særlige behov.

Natur på recept

Outdoor as treatment to improve
mental health, empowerment
and job readiness.