Ud i det fri

For menneskere med KOL, hjertesygdomme og diabetes

Forløb i det fri er et tilbud til borgere, der har diabetes, prædiabetes, KOL eller en hjertesygdom.

Forløb i det fri bruger naturen som en aktiv medspiller og udfordrer bl.a. styrke, kondition og balance.

Træningen varetages af en fysioterapeut, og foregår i skov og park i og omkring Silkeborg.

På holdet trænes, der to gange om ugen året rundt.

Video about Out in the Open (in Danish)

Arrangør
Sundhedshuset i Silkeborg har ekspertise inden for alt fra rygestoprådgivning til trivselssamtaler og tilbyder en række ydelser til borgerne i Silkeborg.

For hvert hovedsundhedsområde har de et udendørs tilbud.

Sundhedshuset er en del af Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Læs mere om Sundhedshuset

Læs mere om Forløb i det fri

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.

Kilder - eller supplerende billede