Outdoor Alliance

Bliv en del af den gode sag, og tilmeld dig Outdoor Alliance

Outdoor Alliance er en stærk og handlekraftigt non-profit-bevægelse, der har til formål at fremme brugen af naturen til gavn for et sundere og mere bæredygtigt samfund på alle niveauer både nationalt og internationalt.

Partnere

Partnerne i Outdoor Alliance forpligter sig til at bidrage aktivt bl.a. ved at fremstå som ambassadører for vores fælles sag og indgå i samarbejde og videndeling på tværs af netværket. 

Partnerfordele

 • Partnerkonference/-webinar
  Outdoor Alliance afholder et årligt partnerevent der sætter fokus på nyeste viden om de positive effekter af brugen af naturen og giver mulighed for udvikling, samarbejde og videndeling på tværs af partnernetværket.
 • Sparring/vejledning ift. udvikling af Outdoorinitiativer
  Partnere har mulighed for at kontakte Outdoor Institute for at få rådgivning og vejledning ift. udvikling og forankring af nye Outdoorinitiativer
 • Nyhedsbrev
  Outdoor Alliance udsender 4 årlige nyhedsbreve med nyeste viden om udvikling af Outdoor-feltet. De enkelte partnere har mulighed for at bidrage eller indgå i Outdoor Alliances nyhedsbrev.
 • Eksponering
  Partnerne har mulighed for at blive eksponeret enten digital eller fysisk ifm. Outdoor Institutes profilaktiviteter og/eller på Outdoor Institutes hjemmeside
 • Branding med OI-logo
  Partnerne får mulighed for at bruge Outdoor Institutes logo til egen profilering
 • Adgang til OI´s kompetencer
  Som partner har man en særlig adgang til Outdoor Institutes kompetencer* som fx foredrag, trivselsforløb for organisationer, udviklingsforløb (Outdoorcities), besøg i Outdoorhovedstaden m.m.
 • Eksklusivt sponsorship
  Partnere har mulighed for at bidrage med et eksklusivt sponsorship enten overordnet eller rettet mod konkrete initiativer
  (*skal aftales og betales særskilt)

Outdoor Alliance Charter

Altruistic – Partnerne er tilknyttet for at bidrage til vores fælles sag, snarere end for at udnytte medlemsskabet 

Commitment – Partnerne indgår i en forpligtende relation til hinanden som gavner samarbejde og videndeling 

Equality – Partnerne er ligeværdige på alle måder 

Active – Partnerne bidrager aktivt som ambassadører i hver deres omverden 

Outdoor Alliance er apolitiske og understøtter UN´s Sustainable Development Goals. 

Partnerbetingelser

Som partner i Outdoor Alliance skal man opfylde følgende 3 betingelser:

 1. Der skal udpeges 1 kontaktansvarlig til Outdoor Alliance der indgår i netværket og fremstår synligt for de øvrige partnere.
 2. Outdoor Alliance får mulighed for at bruge partnernes logo mht. kommunikationen om netværket
 3. Subscription. Partnerne betaler et årligt kontingent for deres deltagelse afhængig af størrelse:
  • Over 1000 medarbejdere: € 10.000
  • Mellem 100 og 999 medarbejdere: € 2.500
  • Mellem 10 og 99 medarbejdere: € 1000
  • Under 10 medarbejdere: € 500
dania-academy
ISPO
European Outdoor Group
SilkebOrg-K-V-2-blaa-CMYK-e1da7ab4
Visit Aarhus
Nordisk
borch-olsen-logo
JB-logo-RGB-177a35cb
LIZN

Har du brug for at høre mere?

Kontakt Heiko i Outdoor Institute på tlf: 24 88 96 28 eller mail:  heiko@outdoorinstitute.dk

Bæredygtighed med outdoor

Bliv klog på Silkeborgs inkludering af bæredygtighed i outdoor-initiativer eksemplificeret ved Naturkræfter.

Kursusforløb for fagpersoner

Hvordan kan du som fagperson anvende naturen som ressource i dit arbejde med målgruppen, og hvordan kan din organisation udvikle og forankre det rette indhold og rammer for en outdoorkultur.

Udvikling af naturbaserede initiativer

Som udviklings- og videndelingscenter har vi stor erfaring med udvikling og gennemførelse af naturbaserede indsatser.

Outdoorkompas

Outdoorkompasset giver jer overblik over de vigtigste elementer i udviklingen af en Outdoorkultur.

Evaluering af effekter

Vi gennemfører både kvalitative og kvantitative evalueringer baseret på interviews, spørgeskemaer, deltagerobservation, m.fl.

Faglige oplæg, foredrag og workshops

Vi stiller gerne vores viden og erfaring til rådighed når det kan gavne andre. Vores videndeling kan være rettet mod forskellige målgrupper i forskellig kontekst.