Velfærd i Silkeborg Kommune

Under indsatsområdet “Velfærd” finder du følgende 7 initiativer:

Videndelings- og inspirationsarrangementer, Grejbank for borgere med særlige behov, Ungekontakten, Naturvelfærdsrum, Bosteder med outdoorprofil, Naturguide til dagtilbud og Udelæringsrum.

Læs mere

BOSS-projektet

fire mennesker sejler i to kanoer

I BOSS-projektet har man samlet relevant viden fra 133 udvalgte forskningsundersøgelser for at få et billede af de gavnlige effekter af udendørsaktiviteter.

Læs mere